Chào mừng năm học mới - Vui hội trăng rằm năm học 2019 - 2020