Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON * SỐ LƯỢNG: 10 giáo viên * TIÊU CHUẨN: - Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Mầm non hệ chính quy; - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo; - Có chuyên môn tốt, nắm vững các chương trình giáo dục mầm non, yêu trẻ, tận tâm với nghề; - Có tư…

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG

[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON & NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG] I. TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG: 1. Giáo viên mầm non * Số lượng tuyển dụng: 10 Giáo viên * Tiêu chuẩn: - Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Mầm non hệ chính quy; - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo; - Có chuyên môn tốt, nắm…

Tuyển dụng giáo viên mầm non - tháng 3/2016

Tuyển dụng giáo viên mầm non - tháng 3/2016

TRƯỜNG MẦM NON TRÍ ĐỨC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

Cảm nhận của Phụ huynh